انجام تفکیک زمین ها

انجام تفکیک زمین ها

انجام تفکیک زمین ها
انجام تفکیک زمین ها

انجام تفکیک و جداسازی نقشه های زمین ها و اراضی

زمین هایی که ساختمان ها در آن ها ساخته می شوند ، ابعاد و اندازه های متفاوتی دارند . زمین ها دارای شکل ها و قواره های مختلفی می باشند و ممکن است با اشکال مستطیل ، مربع ، مختلف الاضلاع و یا حتی مثلث باشند .

هنگام ساختن یک ساختمان متوجه می شویم که در بیشتر اوقات ، زمینی که در اختیار داریم برای ساخت آن ساختمان مناسب نمی باشد .

گاهی ممکن است ابعاد و اندازه ها و شکل کلی زمین برای انجام یک پروژه ساختمانی مناسب نباشد . در چنین مواردی ، زمین ها باید تجمیع یا تفکیک شوند که این کار را مهندس بابک اسحاقیان انجام می دهد .

ایشان با تسلط کامل به قوانین و مقررات تفکیک و تجمیع اراضی ، نقشه برداری رسمی و قانونی آن را برای شما به انجام می رساند .

اگر می خواهید زمین خود را به قطعات متعددی مجزا کنید و یا اینکه به یک زمین بزرگ تر نیاز دارید و می خواهید زمین خود را با سایر زمین های اطراف آن تجمیع کنید و از نقشه برداری این کار اطلاعی ندارید ، این پروژه را به بابک اسحاقیان بسپارید .

شرکت نقشه برداری بابک و مدیر آن که مهندس بابک اسحاقیان می باشد ، مرحله های نقشه برداری مربوط به کار را انجام می دهند .

بعد از پایان مراحل اداری تفکیک یا تجمیع ، اسناد تفکیکی یا تجمیعی صادر می شود . ما با آشنایی و شناخت کامل از روند مرحله های اداری ، می توانیم کار اخذ اسناد را در زمان کوتاه تری برای شما به انجام برسانیم و در زمان شما صرفه جویی کنیم .

تلفن های دفتر تهران با پیش شماره 021 و دو خط 55405789 و 55404729 پذیرای پروژه های شما سروران گرامی هستند .