تهیه نقشه اماکن

تهیه نقشه اماکن

تهیه نقشه اماکن
تهیه نقشه اماکن

تهیه نقشه های دقیق و کامل ، برای اماکن بدون نقشه

اگر ساختمان و ملک شما نقشه ندارد و شما به نقشه های آن نیاز دارید ، ما می توانیم این کار را برای شما به انجام برسانیم .

به این کار ، عملیات نقشه برداری وضع موجود ساختمان گفته شود و برای ساختمان هایی انجام می شود که فاقد نقشه می باشند .

مراحل کار به این صورت است که ما پس از تماس شما ، در محل مورد نظر حاضر خواهیم شد . سپس با استفاده از وسایل و ابزار نقشه برداری ، وضعیت موجود را برداشت می کنیم .

آنگاه در دفتر شرکت و توسط نرم افزار ، نقشه ها را ترسیم می نماییم و خدمت شما ارائه می دهیم . تمامی این خدمات ، با قیمت بسیار مناسب و در کوتاه ترین زمان قابل انجام است .

برای انجام نقشه برداری ، می توانید با مهندس بابک اسحاقیان تماس بگیرید . شمارۀ تلفن همراه ایشان 09199127896 و شمارۀ دفتر مهندسی نقشه برداری ایشان در تهران نیز 02155405789 می باشد .