نقشه برداری بی واسطه

نقشه برداری بی واسطه

نقشه برداری بی واسطه
نقشه برداری بی واسطه

انجام نقشه برداری بی واسطه ، توسط بابک اسحاقیان

وقتی از انجام پروژه های نقشه برداری صحبت می شود ، شاید برای شما هم چنین تصویری مجسم شود :

چند نقشه بردار تازه کار که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند ، به همراه وسایل نقشه برداری به محل پروژه می آیند . آن ها کارمندان یک شرکت نقشه برداری هستند . کار را خیلی بی حوصله و سریع و بی دقت انجام می دهند . مقداری اَخمو و خشن هستند و خیلی کم صحبت می کنند ! نحوه و مراحل انجام کار را نیز به شما توضیح نمی دهند . سپس وسایل را جمع می کنند و به سرعت می روند !

اما وقتی انجام نقشه برداری خود را به مهندس بابک اسحاقیان می سپارید ، شرایط و نحوه انجام کار اصلاً این گونه نیست . زیرا مهندس بابک اسحاقیان ، یک نقشه بردار کاملاً مستقل و بسیار با تجربه است .

او خودش شخصاً در محل پروژه ها حاضر می شود و عملیات نقشه برداری و برداشت را با دقت و حوصله و آرامش به انجام می رساند .

او مراحل انجام کار و نحوه تهیه نقشه ها را برای شما توضیح می دهد تا کاملاً در جریان روند انجام پروژه قرار بگیرید . سپس ترسیم و تهیه نقشه ها را انجام می دهد و نقشه های کامل را خدمت شما تحویل می دهد .

به دلیل این که خدمات نقشه برداری مهندس بابک اسحاقیان کاملاً مستقیم و بی واسطه می باشد ، قیمت و هزینه نیز به شدت کاهش می یابد . حتی گاهی اوقات ، قیمت نصف یا یک سوم سایر افراد و شرکت های نقشه برداری می شود . خدمات حرفه ای نقشه برداری را فقط با مهندس بابک اسحاقیان تجربه کنید .

شماره همراه بابک اسحاقیان 09124337429 و شماره دفتر ایشان در تهران 02155405789 می باشد .