خدمات شرکت

شرکت بین المللی نقشه برداری بابک ، خدمات متنوعی را در زمینه نقشه برداری معماری ارائه می دهد . از نمونه های خدمات این شرکت ، می توان موارد زیر را نام برد :

– تهیه نقشه های ساختمان و کارتوگرافی از روی نقشه های برداشت شده دستی

– نقشه برداری تاسیسات آشکار در تمامی ساختمان ها

– انجام نقشه برداری سالن های صنعتی ، انبارها و سوله ها ، با در نظر گرفتن تمامی قفسه های داخلی

– برداشت نقشه های معماری ساختمان ها و اماکن ، به منظور انجام امور اداری

– سه بعدی سازی و تهیه رندرهای کیفیت بالا برای نقشه های اتوکدی تهیه شده

– انجام ترازیابی دیجیتال و نقشه برداری ، جهت طراحی محیط های باز و محوطه

– نقشه برداری پروژه های جانمایی و سایت پلان ، برای زمین ها و مجموعه های بزرگ

– انجام مساحی و عملیات تعیین مساحت آپارتمان ها و واحد ها

– نقشه برداری و ترسیم نقشه های تمامی فضاها و محیط های پزشکی و درمانی مانند مطب و کلینیک